Rekrutacja

Zapraszamy do zapisów

Promocja!

PROMOCJA!

Całodzienny pobyt 550 zł wraz z zajęciami dodatkowymi.

Wyżywienie za cały dzień 13,50 zł

Dzieci z orzeczeniem 0 zł

O szczegóły promocji prosimy pytać w sekretariacie przedszkola.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bez opłat

Całodzienny pobyt 0 zł wraz z zajęciami dodatkowymi.
Wpisowe 350 zł opłata jednorazowa, wpłacana przy zapisie dziecka do

O szczegóły promocji prosimy pytać w sekretariacie przedszkola.

Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszej placówce dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez wspólne zajęcia, zabawy, imprezy i wyjścia uczą się w sposób naturalny wzajemnej wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia i empatii. W ten sposób wszechstronniej rozwijają swoją osobowość i nabywają umiejętności społeczne. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu grupy rówieśniczej stymuluje ich rozwój, chroniąc je przed izolacją, dając szansę docenienia swoich mocnych stron, wykształca u nich motywację i umiejętność pracy nad trudnościami, mobilizuje ich do wysiłku. Dzięki temu dzieci te stają się bardziej komunikatywne i chętniej nawiązują kontakty z innymi.

Uwaga!

Nasze przedszkole ma charakter ogólnodostępny, przyjmujemy również dzieci niepełnosprawne lub też dzieci z deficytami rozwojowymi. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otrzymują dodatkowe wsparcie nauczyciela specjalisty, oligofrenopedagoga. Nauczyciel wprowadza dziecko w grupę, wspomaga go, integruje pracuje indywidualnie oraz na grupie. Współpracujemy również z wieloma specjalistami organizując odpowiednią opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Jest możliwość korzystania z zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce. W skład zespołu do opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania wchodzą: neurologopeda i terapeuta SI, logopeda oligofrenopedagog.

W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola jest większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo mają:

  • dzieci już uczęszczające do Przedszkola „Pałacyk Malucha”
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających.

Cennik

Czesne podstawowe

Czesne podstawowe wynosi 850 zł

W ramach czesnego wpisowe wynosi 500 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 06:30 do 17:30 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Promocja dla pracujących"

Czesne w "Promocji dla pracujących" wynosi 550 zł

W okresie trwania promocji wpisowe wynosi 350 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 06:30 do 15:30 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Promocja 50/50"

Czesne w "Promocji 50/50" wynosi 440 zł

W okresie trwania promocji wpisowe wynosi 300 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 07:00 do 12:00 lub od 12:00 do 17:00 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Promocja Wiosenna"

Czesne w "Promocji Jesiennej" wynosi 550 zł

W okresie trwania promocji wpisowe wynosi 300 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 06:30 do 17:30 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

Rekrutacja do Żłobka i Przedszkola „Pałacyk Malucha” w Rzeszowie.

 

http://rzeszow.palacykmalucha.pl/rekrutacja/

https://www.facebook.com/palacykmalucharzeszow/

Funkcjonowanie przedszkola opieramy na wieloletnim doświadczeniu. Zapewniamy przyjazną atmosferę, indywidualne podejście do każdego dziecka, oraz wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z małym dzieckiem jest przyjemnością. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na problemy, z którymi borykają się dzieci w różnym wieku. Pomagamy przetrwać pierwsze dni rozłąki z rodzicami otaczając dzieci czułością i dając im poczucie szczęścia. Szczególny nacisk kładziemy na stałą współpracę z Rodzicami. Podtrzymywanie dobrych relacji jest fundamentem prawidłowego funkcjonowania na zasadzie partnerstwa. Organizujemy cykliczne zebrania podczas których każdy ma prawo do zabrania głosu w sprawach istotnych dla przedszkola. Przyświeca nam bowiem wspólny i niezmienny cel: dobro dziecka.

Do dyspozycji dzieci oddajemy przestronne, słoneczne sale do zabawy i zajęć dydaktycznych, pełne kolorowych gier i zabawek. Oprócz tego w budynku znajduje się mi.in. oddzielna sala do zajęć logorytmicznych i tanecznych, szatnia, oraz sala plastyczna gdzie dzieci mogą rozwijać swoje talenty pod okiem specjalistów. Kolorowa jadalnia zachęca do próbowania smacznych i zdrowych posiłków dostarczanych przez firmę cateringową i przygotowywanych pod okiem dietetyka specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Sale, w których przebywają dzieci, a także wszelkie inne pomieszczenia, zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo najmłodszym. Na wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie placówki posiadamy atesty oraz certyfikaty.