Rekrutacja

Zapraszamy do zapisów

Promocja!

Promocja wiosenna

Całodzienny pobyt 480 zł wraz z zajęciami dodatkowymi.
Wpisowe 300 zł opłata jednorazowa, wpłacana przy zapisie dziecka do przedszkola.

Promocja trwa do 31.03.2021r

O szczegóły promocji prosimy pytać w sekretariacie przedszkola.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat. Wpis dziecka na listę dzieci dokonywany jest na podstawie wpłaty wpisowego, oraz podpisaniu Umowy o Świadczeniu Usług Dydaktycznych i Opiekuńczo-Wychowawczych pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami/Opiekunami dziecka i wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności.

Uwaga!

Nasze przedszkole ma charakter ogólnodostępny, przyjmujemy również dzieci niepełnosprawne lub też dzieci z deficytami rozwojowymi. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otrzymują dodatkowe wsparcie nauczyciela specjalisty, oligofrenopedagoga. Nauczyciel wprowadza dziecko w grupę, wspomaga go, integruje pracuje indywidualnie oraz na grupie. Współpracujemy również z wieloma specjalistami organizując odpowiednią opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Jest możliwość korzystania z zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce. W skład zespołu do opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania wchodzą: neurologopeda i terapeuta SI, logopeda oligofrenopedagog.

W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola jest większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo mają:

  • dzieci już uczęszczające do Przedszkola „Pałacyk Malucha”
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających.

Cennik