Formularz rekrutacyjny

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola "Pałacyk Malucha"

Dziecko
Mama

Imię i nazwisko

Tata

Imię i nazwisko

Wykonywany zawód
Wykonywany zawód
Miejsce pracy
Miejsce pracy
Nr dowodu osobistego
Nr dowodu osobistego
Telefon do pracy
Telefon do pracy
Rodzeństwo (Imię - Wiek)
Spodziewane dni pobytu dziecka w przedszkolu
Spodziewane godziny pobytu dziecka w przedszkolu
Ilość posiłków w ciągu dnia ŚniadanieObiadPodwieczorek2 Podwieczorek (po 17:00)
Czy jesteście Państwo zainteresowani pobytem dziecka w przedszkolu w soboty?
Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego)
Czy dziecko pozostaje w stałym leczeniu (jeśli tak, prosimy podać rodzaj dolegliwości, metody leczenia, przyjmowane na stałe leki)
Czy istnieją pokarmy, na które dziecko jest uczulone? (prosimy podać rodzaje lub nazwy produktów)
Czy istnieją sytuacje lub przedmioty, które wywołują u dziecka uczucie lęku? (jeśli tak, prosimy wymienić)
Czy dziecko samodzielnie załatwia swoje potrzeby fizjologiczne?
Jakie są Państwa oczekiwania względem wychowawczyń/inne uwagi?
Czy Rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii?