Przegląd Wierszy i Piosenek Patriotycznych 2020

Święto Dyni
3 listopada 2020
Dzień Postaci z Bajek
27 listopada 2020

Przegląd Wierszy i Piosenek Patriotycznych 2020

Kto ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz? Między swemi.
W jakim kraju? W polskiej ziemi.
Czem ta ziemia? Mą Ojczyzną.
Czem zdobyta? Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? Kocham szczerze.
A w co wierzysz? W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien? Oddać życie.

Z okazji święta Niepodległości ogłaszamy Przegląd Wierszy i Piosenek Patriotycznych 2020   

Regulamin:

ORGANIZATOR: Przedszkole „Pałacyk Malucha” w Tarnowie,

 1. CELE KONKURSU:
 • Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
 • Rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką recytacji.
 • Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
 • Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.

 

 1. UCZESTNICY
 • Konkurs skierowany jest do przedszkolaków przedszkoli Pałacyk Malucha w Tarnowie, Dębicy i Rzeszowie.
 • każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym utworze literackim lub muzycznym o tematyce patriotycznej w formie cyfrowej, którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut
 • możliwa jest recytacja wiersza/występ wokalny z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem;

 

 1. KRYTERIA OCENY

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • interpretacja tekstu
 • kultura słowa
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

 

 1. WARUNKIEM UDZIAŁU:
 • jest zgłoszenie uczestnictwa w sekretariacie przedszkola do 28.10.2020r.
 • przesłanie nagrania na adres email: sekretariat@palacykmalucha.com.pl do dnia 03.11.2020r.
 • udział dziecka w konkursie jest jednocześnie akceptacją jego rodzica/opiekuna prawnego do publikowania listy laureatów oraz zdjęć z prezentacji na stronie internetowej Przedszkola Pałacyk Malucha
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
 • Etap pierwszy - 06.11.2020r. - wybór 5 najlepszych prezentacji.
 • Etap drugi – 10.11.2020r. – prezentacja zwycięskich nagrań.
 1. MIEJSCE: Przedszkole Pałacyk Malucha ul. Pułaskiego 1a
 2. FINAŁ II etapu: 10.11.2020r: godz. 10.00 podczas uroczystej Akademii z okazji Święta Niepodległości.
 3. NAGRODY:
 • Komisja, w której skład wchodzą nauczyciele przedszkola „Pałacyk Malucha” w Tarnowie, nagrodzi trzy najlepsze wystąpienia. Każde dziecko biorące udział w przeglądzie otrzyma pamiątkowy dyplom. Dopuszcza się również wyróżnienia.
 1. KONTAKT W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU: sekretariat Przedszkola Pałacyk Malucha ul. Pułaskiego 1a, tel. 607141800